V sobotu se konal Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici SDH Hrobce. K vidění mohla být technika i vybavení jednotky nebo sportovních družstev. Pro děti byla připravena ukázka ze zdravovědy a hašení z přenosných hasicích přístrojů.