Na místě, kde se dnes nachází zámek v Libochovicích, stávala původně gotická tvrz, kterou ve čtrnáctém století vlastnili Zajícové z Hazmburka. Ti ji spolu s dalším majetkem koupili od krále Jana Lucemburského. Během husitských válek byly podle historika Bohuslava Balbína Libochovice vypáleny vojskem Jana Žižky. Zda byla dobyta i tato tvrz, to není zřejmé.

Nicméně historické prameny uvádí, že mezi roky 1550 a 1553 byla tvrz ve velmi špatném stavu a chátrala. V roce 1558 prodal Kryštof Zajíc hazmburské panství Janu Popelovi z Lobkovic. Nový majitel následně nechal přestavět poničenou tvrz na zámek v renesančním stylu. Později byla v prostorách zámku vybudována knihovna s více než 250 knihami nebo zde bylo bezmála 70 soch s převážně náboženskými motivy.

Od dvacátého století je zámek vyhledáván vedle turistů také filmaři. V roce 2016 se zde natáčela část reklamy na Iphone 7 od společnosti Apple. Natočen zde byl také film Princ a já, Zámek v Čechách nebo Hodíme se k sobě, miláčku…? Filmaři zde natáčeli i seriál 30 případů majora Zemana, konkrétně díl Dáma s erbem. 

Lenka Prošková