„Tam, kde to půjde, budou preferovány aktivity ve venkovních prostorách, aby děti nemusely mít neustále roušky. Kroužky tak budou probíhat nejen v učebnách, dílnách a hernách, ale také na zahradě, na školních hřištích, případně v parcích nebo na jiných vhodných místech. Protože skupiny, které mají více než tři účastníky, podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti, o existenci kroužků nebo ukončení činnosti rozhodnou sami účastníci a jejich zákonní zástupci. Záleží na tom, jaký bude jejich zájem za současných podmínek do kroužků docházet," přiblížila podmínky výuky Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka DDM TREND Roudnice n. L. 

Účastníci volnočasových aktivit se musí prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19. DDM testy svým žákům neposkytuje. Odpovědnost za jejich zajištění tak mají především jejich rodiče.  Děti do 6 let jsou však od této povinnosti osvobozené a část jich může využít výsledek  z pravidelného testování ve školách. Rodiče dětí od 7 let mají nyní několik způsobů, jak splnit podmínku účasti v kroužcích. Mohou doložit čestné prohlášení, že jejich dítě bylo testováno s negativním výsledkem ve škole v posledních 72 hodinách, dále si mohou přinést do DDM vlastní test a před kroužkem jej provést, platí samozřejmě také doklady z odběrových center a zdravotnických zařízení – PCR test platí 7 dní, antigenní 72 hodin. Dalšími platnými doklady jsou certifikát o očkování ukončeném před nejméně 14 dny nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

„Dopady na životy lidí a jejich psychiku jsou každým dalším měsícem období protiepidemických opatření stále větší. Jsem proto rád, že se konečně dočkáváme alespoň částečného rozvolnění a můžeme dětem dopřát volnočasový program, který jim tolik chybí. DDM se na otevření dobře připravilo. V rámci stávajících i plánovaných aktivit děti čeká mnoho zajímavého. Věřím, že se díky zodpovědnému přístupu všech zúčastněných podaří situaci nepodcenit, vyhneme se dalšímu omezování a postupně se vrátí k běžnému provozu," řekl starosta města František Padělek.

„Doufáme, že se v průběhu května situace zlepší a optimalizují se nesrovnalosti v opatřeních. Rádi bychom měli také vyšší povolený počet účastníků ve vnitřních prostorách. Přejeme si teplé a slunné počasí. Co si ale přejeme nejvíce, aby se k nám vrátilo co nejvíce dětí. Na kroužcích už se na ně velmi těšíme," dodala ředitelka Fillerová.

Pokud bude situace příznivá, chtěl by DDM otevřít kroužky na 6 týdnů. Tomu bude přizpůsobena i cena za 2. pololetí, která bude poměrně snížena a pohybuje se od 150 do 263 Kč. Veškeré aktuální informace, pravidla, podmínky, ceny i seznam otevřených kroužků najdete na webových stránkách Trendu.

Jan Vancl