Žáci na bicyklech nejprve absolvovali jízdu zručnosti. Následovala jízda dle pravidel provozu na pozemních komunikacích a zpracování dopravního testu, vše pod dozorem strážců zákona. Nechyběl zde ani test znalostí první pomoci, kde si soutěžící vyzkoušeli své dovednosti také v praxi.

Všichni úspěšní absolventi obdrželi diplom a věcné ceny. Do krajského kola, které proběhne na konci května také v Litoměřicích, postupují žáci ze ZŠ Úštěk a Liběšice.

Pavla Kofrová
Policie ČR