Letošní ročník je v počtu přihlášených kostelů, kaplí a modliteben rekordní. V celé České republice se zapojilo do akce okolo 1700 objektů s více než 6700 programy. Také na severu Čech v litoměřické diecézi bylo k dnešnímu dni přihlášeno rekordních 243 kostelů, což je téměř o 30 objektů více než v roce minulém.

„Stává se, že některá bohoslužebná místa jsou zpřístupněna právě jen pro tuto příležitost, jiná místa mohou být jako nová objevena Vámi při Vaší nápaditosti a zdravé lidské zvídavosti hledat a nacházet něco dosud pro Vás neznámého. I tím je „Noc kostelů“ krásná a užitečná. Poskytuje pro návštěvy chrámů výjimečný čas, jsou připraveny poučné a podstatu křesťanství vysvětlující programy, přibližují se i kulturní hodnoty křesťanské hudby, stavitelství, malířství i sochařství.“ Slova adresovaná návštěvníkům Noci kostelů, která můžeme číst v pozdravu litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, pod jehož záštitou akce na severu Čech probíhá. Záštitu nad akcí převzal také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Návštěvníci Noci kostelů si mohou vybírat mezi různorodými programy, které pořadatelé již několik měsíců pečlivě připravují. Na své si přijdou obdivovatelé architektury, milovníci hudby, poezie, historie a zkrátka nepřijdou ani rodiny s dětmi, pro které jsou na mnoha místech připraveny speciální programy. Nebude chybět ani možnost otištění poutních razítek na památku. K Noci kostelů neodmyslitelně patří zahájení zvoněním kostelních zvonů, zapálení svíčky za blízké, možnost rozhovoru s duchovním, ztišení či modlitba za město i svět. K letošním netradičním nabídkám patří např. šachový turnaj k Noci kostelů, který připravují v Bílém Potoce na Liberecku.

Návštěvníkům se otevřou i prostory, které byly v posledních letech nepřístupné z důvodu jejich rekonstrukcí, patří mezi ně např. kostel cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova nebo poutní areál v Horní Polici. Úplně poprvé bude možné při Noci kostelů navštívit např. kostel na zámku v Konojedech, kostely v Třebenicích, Medvědicích, Slunečné, Jiříkově nebo Novém Městě pod Smrkem. Svůj prostor dostává i zaniklý kostel sv. Barbory ve Valkeřicích, na jehož původním místě probíhají od roku 2021 vykopávky.

Tematicky se Noc kostelů připojuje k Mezinárodnímu roku skla vyhlášenému UNESCO a k osobě Jana Ámose Komenského, jehož život a dílo se připomíná poslední tři roky díky kulatým výročím jeho narození a úmrtí.

Stále živou sklářskou tradici v Libereckém kraji návštěvníkům připomenou výstavou a ukázkami výroby skla např. v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova nebo v nedalekém Kamenickém Šenově, kde bude otevřen kostel i sousední sklářské muzeum. Zajímavé překvapení ze sklářského světa chystají odhalit také v Jítravě. Na pestrobarevné okenní vitráže se však mohou těšit návštěvníci Noci kostelů nejen na Liberecku, ale i v dalších krajích České republiky.

Pro snadnou orientaci a vyhledávání kostelů s programy slouží návštěvníkům průběžně aktualizovaná webová stránka: www.nockostelu.cz Od minulého roku je k dispozici také mobilní aplikace Noc kostelů. Nyní už je možné stáhnout si zdarma aplikaci pro systém Android i Apple.

V Severních Čechách (v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji) je možné používat také tištěnou programovou brožuru, která bude k dispozici na většině míst konání akce nebo je možné si ji stáhnout ve formátu pdf z webu www.nockostelu.cz/tiskoviny

Noc kostelů je znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. Letos myslíme i na ukrajinské rodiny s dětmi na území naší republiky a srdečně je také zveme k návštěvě otevřených chrámů.

Velmi si vážíme toho, že díky návštěvníkům je Noc kostelů tolik oblíbená. Jsme rádi, že v letošním roce se můžeme vrátit k tradičnímu setkávání bez omezení.

Milena Davídková