Charitativní sbírka Deutschklubu směřuje v prvním pololetí do Nadačního fondu Delfín.  Bude využita na podporu hudebního vzdělávání dětí. Prostřednictvím NF Delfín přispějeme na školné v základní umělecké škole dětem ze sociálně slabších rodin.

Nadační fond Delfín – šance dětem byl založen v květnu 2016. Cíl je začlenit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do plnohodnotných mimoškolních aktivit a umožnit jim tím smysluplné využití volného času. Z prostředků fondu jsou dětem částečně nebo i zcela hrazeny konkrétní volnočasové aktivity.

Island, ilustrační foto.
Roudnická škola Karla Jeřábka vyjede už podruhé na Island. Kvůli jídlu

Za dobu své existence Deutschklub podpořil částkou převyšující 350 tisíc korun řadu projektů v litoměřických charitativních organizacích. Letos v lednu zahájil již osmý rok své činnosti. 

V Deutschklubu procvičují účastníci konverzaci v němčině na různá témata a svým účastnickým poplatkem přispívají do  sbírky, kterou podpoří činnost charitativních organizací v regionu.

Rádi přivítáme nové zájemce. Přijďte se rozmluvit, zašprechtit si, osvěžit němčinu v prima společnosti. Nebojte se, pro začátek stačí i jen poslouchat. Zájemci potvrzují účast nejpozději den předem na e-mail hahalkova@gmail.com.