Charitativní sbírka Deutschklubu směřuje v prvním pololetí do Nadačního fondu Delfín. Bude využita na podporu hudebního vzdělávání dětí.

Nadační fond Delfín – šance dětem byl založen v květnu 2016. Cíl je začlenit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do plnohodnotných mimoškolních aktivit a umožnit jim tím smysluplné využití volného času. Z prostředků fondu jsou dětem částečně nebo i zcela hrazeny konkrétní volnočasové aktivity.

Za dobu své  existence  Deutschklub  podpořil částkou převyšující 350 tisíc korun řadu projektů v litoměřických charitativních organizacích. Letos v lednu Deutschklub zahájil již osmý rok své činnosti. 

Co je Deutschklub? 
Deutschklub je dobrovolný spolek přátel německého jazyka, které spojuje radost z konverzace v němčině, stejně jako vůle pomáhat tam, kde je to potřeba. Koná se pravidelně každou středu dopoledne v litoměřické Knihovně KHM, odpoledne zpravidla v Čajovně Hóra. 60 minut konverzace v německém jazyce na různá témata. Každý mluví, jak nejlépe umí. Účastnický poplatek ve výši 100 korun směřuje na podporu aktivit zvoleného charitativního projektu.