Součástí dne pro děti zaměstnanců Vazební věznice Litoměřice a Okresního soudu v Litoměřicích byl bohatý program, kdy se dětem a jejich rodičům mimo jiné představili psovodi s ukázkou. Dále měly děti možnost si za odborného dohledu a výkladu „osahat a vyzkoušet“ služební výzbroj a výstroj příslušníků Vězeňské služby ČR. Během programu se děti společně s rodiči mohli rovněž svézt na člunech Městské policie Litoměřice.

Všem zúčastněným se program velice líbil, ale největší odměnou pro organizátory akce byla radost v očích našich dětí.

(JaK)