Akce proběhla v prostorách litoměřického dopravního hřiště, kde si žáci postupně prošli jednotlivá stanoviště a měli možnost nahlédnout do zákulisí náročné práce složek IZS.

Na stanovišti policie se žáci seznámili s dopravními policisty a policisty hlídkové služby. Dopravní policisté žákům představili služební vozidlo včetně svého vybavení používaného pro výkon služby. Děti si také na tomto stanovišti připomněly mnoho důležitých informací z oblasti BESIP. Na stanovišti hlídkové služby si pak děti mohly vyzkoušet „brnění“ těžkooděnců včetně ochranné helmy a za volantem policejního hlídkového vozu si na chvilku zahrát na policisty.

Velký zájem a nadšení dětí bylo odměnou všem organizátorům této akce.

Kampaň bude pokračovat 15. května preventivní akcí, na které se složky IZS představí dětem všech litoměřických mateřinek.

Pavla Kofrová
mluvčí Policie ČR