Pro ředitelku ZŠ Házlovou bylo překvapením nejen jak všechny děti usilovně zpívaly, ale že také zpívaly rodiče. Po poučném příběhu Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, a to s názvem Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství Advent-Orion. Knihu dětem věnoval generální ředitel firmy Lafarge Cement a.s. Miroslav Kratochvíl. Děti byly tak nadšené, že si každý v knížce začal hned číst. Všechny děti projevovaly radost nad svou knihou a na oplátku hostům této závěrečné aktivity předaly malý dárek. Kromě pamětního listu, ženám udělaly kabelku a mužům kravatu. Z úsměvů hostů je vidět překvapení a vděk všem dětem.

„Vnímám, že to je dobrá věc, protože čtení knih podporuje nejen kreativitu, ale správným směrem tak působí na charakter dítěte, pokud dítě s rodiči čte knihu s poučením,“ okomentoval akci ředitel Kratochvíl.

Josef Vavřík