Za celoroční práci s Ajaxovými zápisníky čekala žáky odměna. Ve sportovním areálu u řeky Labe zhlédli školáci různé prezentace složek Integrovaného záchranného systému.

Policisté předvedli dětem služební vozidla, motorky, výstroj a výzbroj, kdy žáčci si mohli vše zblízka prohlédnout a vyzkoušet.

Středem pozornosti byli policejní psi. Oblíbená ukázka výcviku služebního psa a zadržení nebezpečného pachatele sklidila velký potlesk. Kromě nevšedních zážitků si každý účastník odnesl drobnou odměnu. Počasí dětem přálo a dopoledne se vydařilo opravdu na jedničku.

Pavla Kofrová
Policie ČR