Cykloturistika má v Arkadii mnohaletou tradici. Od roku 1996 projezdili mladí cyklisté z Arkadie na bicyklech, tricyklech, duplexech -dvě spřažená kola pro cyklistu se zdravotním postižením a jeho asistenta - či tandemech velkou část naší republiky, jeden rok se vydali i do sousedního Německa. Každoročně také podnikají výlety po cyklostezce v nedalekém labském údolí. Po celou dobu jim tyto aktivity umožňuje také cyklopřívěs za mikrobus, který Arkadie získala díky projektu VZP.

 Na cyklistický pobyt vyrazila skupina 14 žáků druhého stupně ZŠ a studentů jednoleté i dvouleté praktické školy se svým doprovodem do Roudnice nad Labem, ležící v rovinaté krajině Polabí. K cyklistickým výpravám lákala Labská cyklostezka, projekt, který sleduje tok Labe po celé jeho délce, na našem území i v sousedním Německu. V mnoha úsecích je tato cyklostezka bezbariérová, vhodná pro vozíčkáře a jejich speciální vozidla. Tu využili účastníci tohoto pobytu v úseku mezi Roudnicí a Litoměřicemi. Na druhém labském břehu zase podnikli výpravu k Račickému kanálu, který vznikl z vytěžené pískovny v meandru Labe v 70.a 80.letech minulého století. Na dvoukilometrové dráze, odpovídající přísným požadavkům Mezinárodní veslařské federace FISA, se tu mohou připravovat reprezentace veslařských disciplín či rychlostní kanoistiky. Atraktivní podívaná byla na „zaparkované“ dračí lodě. Pěší vycházka směřovala k obhlídce roudnického zámku a soše svatého Vojtěcha. „Po vzoru praotce Čecha jsme poslední den pobytu úspěšně zdolali nedalekou horu Říp“, říká vedoucí pobytu, učitelka Radka Mikulová, „a pak už alou domů.“

 Josef Hon, Arkadie