Jak se na vesnice pomalu přesouvají občané z měst a jiných lokalit, tak se z našich obcí pomalu vytrácí staré zvyky a sousedské vztahy. Uvědomila jsem si to o Velikonocích, kdy starousedlící připravují barevná vajíčka a dárky pro koledníky. Přišlo jen pár koledníků a to nejen v naší obci, ale i v okolních. Je to škoda, protože malí koledníci chodili většinou s tatínky, a tak se i navazovaly sousedské vztahy. Ne jenom v Ploskovicích se staví nové domy a „nevesniční“ obyvatelé nechtějí poslouchat kdákání slepic a kokrhání kohoutů, protože je to ruší, ale k vesnici to neodmyslitelně patří. Mluvila jsem se starosty některých obcí a situace je stejná.

Za chvíli děti nebudou vědět jak vypadá slepice nebo kohout, jako teď neznají krávy, ovce či koně. Chápu, že i s některými domorodci může dojít k problémům. Jestliže chceme žít vedle sebe, je třeba najít společné východisko. V některých obcích se staví opravdu hodně, a já si kladu otázku, zda je to dobře. Vesnice se neplánovaně spojují. Je to potom vesnice nebo městys, přitom v některých obcích chátrají domy.

Věra Petrů