Byly vymalovány budoucí třídy 1.B a 1.C. V těchto dvou třídách proběhla výměna světel za nové. Pan školník vymaloval družinu Sluníček, do které byl zakoupen zbrusu nový nábytek. Dále byla opravena část šatny v ŠD. Horní chodba ŠD se také dočkala výměny osvětlení.

Největší investice letošního léta byla pořízení čtyř nových tabulí. Těšit se mohou pedagogové a žáci ve třídách 1.B, 1.C, 3.A a 2.B.

Otevírat budeme tři první třídy a v úterý 1. 9. v 8.30 přivítáme 52 prvňáčků. Do nového školního roku 2020/2021 přejeme všem žákům i zaměstnancům hlavně zdraví a pohodu.

za kolektiv ZŠ Všehrdova
Martina Provinská

V ZŠ Všehrdova se i malovalo.Zdroj: ZŠ Všehrdova