V Libochovicích na Litoměřicku se nachází zámek. Na místě současného zámku bývala gotická tvrz, kterou ve čtrnáctém století vlastnili Zajícové z Hazmburka. Od nich ji získali Lobkovicové, kteří na místě tvrze, která nebyla v příliš dobrém stavu, postavili renesanční zámek. Jeho dochovaná podoba je až výsledkem výrazné barokní přestavby, kterou zapříčinil Gundakar z Ditrichštejna. 

Lenka Prošková