Dvě budovy elipsovitého tvaru symbolizují elipsovité obíhání Země kolem Slunce. Jedná se o kostel sv. Prokopa, který stojí hned vedle Slunečního náměstí, a o budovu úřadu městské části Praha 13, která se nachází přímo na Slunečním náměstí.

Dalším významným symbolem tohoto místa je fontána Suchý vršek poblíž Slunečního náměstí. Kašna je součástí altánku, na jehož sloupech jsou umístěny keramické obrazy Marty Taberyové s motivy Malého prince od francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. Kniha Malý princ je velice úspěšná díky číslu 27. Má 27 kapitol a byla vydána 6. 4. 1943 (součet 27).

Nyní jsme se dostali k číslu 27, které je symbolem moci. Připomeňme si důležité dny a události, které nesou symbol čísla 27.

Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích pořádal sbírku hraček pro děti.
Dobrovolní hasiči z Lovosic uspořádali velkou sbírku hraček pro děti

Číslo 27 vidíme již v části Bible, která je známa jako Nový zákon a kterou tvoří právě 27 knih, od Matouše po Zjevení. To nám ukazuje pozitivní sílu tohoto čísla. Avšak časem se číslo 27 objevuje v souvislostech s válkami či v boji o dominantní postavení velmocí ve světě. Roku 1621 bylo popraveno 27 českých pánů. 24. 12. 1818 (součet 27) byla prvně veřejně hrána vánoční píseň Tichá noc, která v roce 1914 alespoň na chvilku přerušila 1. světovou válku a která je díky číslu 27 nejslavnější vánoční koledou.

7. 11. 1917 (součet 27) se odehrála Velká říjnová socialistická revoluce. 20. 7. 1944 (součet 27) byl na Adolfa Hitlera spáchán velký atentát, známý jako Valkýra. Na konci 2. světové války, 5. 12. 1945 (součet 27), zmizelo v Bermudském trojúhelníku 27 mužů v šesti letadlech.

Když sečteme všechna čísla datumů února 2022, dostaneme číslo 378, což je 14x27. Právě únor 2022 byl pro svět velmi významný a to v negativním smyslu. 24. 2. 2022 (součet 14) byla obsazena jaderná elektrárna v Černobylu. 4. 3. 2022 (součet 13) byla obsazena jaderná elektrárna v Záporoží. Oba datumy obsazení dávají v součtu číslo 27.

Kniha Ďábelské ovoce od nakladatelství Moba
Kniha Ďábelské ovoce startuje krimi sérii Toma Hillenbranda, čtení k pochutnání

Jedna náboženská společnost zorganizovala v roce 2022 27 výborů pro humanitární pomoc svým členům na Ukrajině. V roce 2022 zemřely tři významné osobnosti světové politiky, jejichž datumy úmrtí dávají v součtu číslo 54, tedy 2x27. Madeleine Albright 23. 3. 2022 (součet 14), Michail Gorbačov 30. 8. 2022 (součet 17) a Královna Alžběta II. 8. 9. 2022 (součet 23).

EU má 27 členských států. Předsednictví ČR v Radě EU trvalo od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 a hraniční datumy tohoto období dávají součet 27. Bezpečnostní konference v Mnichově se konala 17. 2. 2023, 18. 2. 2023 a 19. 2. 2023 (součet 54, 2x27). Rusko svolalo zasedání Rady bezpečnosti OSN na 31. 12. 2023 a 22. 1. 2024 (součet 27). V prvním případě se rada schází již 30. 12. 2023 ve 23.00 moskevského času, ale běžně se uvádí, že zasedání proběhlo na Silvestra.

Prezidentské volby v Rusku v roce 2024: 15. 3. 2024, 16. 3. 2024 a 17. 3. 2024 (součet 54 = 2x27). Na zelený čtvrtek, 28. 3. 2024, uplyne 432 (16x27) let od narození učitele národů, Jana Amose Komenského, jehož dílo je poslední dobou hodně připomínáno. Světová zdravotnická organizace (WHO) chystá v roce 2024 na svém výročním zasedání schválit novou mezinárodní smlouvu o prevenci a boji proti budoucím pandemiím. Zajímavé je, že současný předseda WHO se narodil 3. 3. 1965 (součet 27).

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance v Nemocnici Litoměřice
Vedení Krajské zdravotní oceňuje věrné zaměstnance v Nemocnici Litoměřice

Rok 2025 bude ve jménu čísla 27, protože jeho hraniční datumy dávají v součtu právě toto číslo. 1. 1. 2025 a 31. 12. 2025 (součet 27). Na podzim 2025 budou volby do poslanecké sněmovny. Jelikož je číslo 27 symbolem moci, vychází nám jediný termín s tímto číslem v součtu, a to pátek 3. 10. 2025 a sobota 4. 10. 2025 (součet 27). Nejedná se však o předpověď termínu voleb, ale spíše o vědomou práci s číslem 27.

Na závěr jedna zajímavost. Bývalá sovětská republika Kazachstán (9 písmen) je devátou nejrozlehlejší zemí světa a 2. 1. 2022 (součet 9) tam po náhlém prudkém zvýšení cen plynu vypukly nepokoje. Tyto tři výše uvedené kazašské devítky dávají v součtu číslo 27. Kazachstán má více než 2,7 milionu kilometrů čtverečních, což je desetina ze sedmadvaceti. Právě díky kombinaci všech těchto čísel měl Kazachstán počátkem 21. století nejdynamičtější světovou ekonomiku po Číně a Kataru.

Kazachstán byl první bývalou sovětskou republikou, která splatila veškerý svůj dluh Mezinárodnímu měnovému fondu. V Kazachstánu se také nachází Kosmodrom Bajkonur, odkud první kosmonaut Jurij Gagarin vylétl do vesmíru ve věku 27 let. Jeho čas strávený ve vesmíru se odhaduje na 108 minut, což je 4x27.