Vyčištěním kusu přírodní památky tak pomohli rostlinám a živočichům na travnatých svazích. Na jaře zde díky této práci může vykvést například ohrožený koniklec otevřený.

Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus si práci domluvili se správou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), která má na starosti CHKO České středohoří. S paní Tremlovou z AOPK a panem Chovanečkem, jenž na pozemcích hospodaří, se potkali v sobotu ráno a vyrazili do strmého kopce na zarostlé místo.

Práce byla náročná, protože se jednalo o pichlavé křoví, které se zarývalo pod pracovní rukavice, a vše se rovnou na místě pálilo. Strmý svah byl výzvou, ale všichni si s ním poradili. O přestávkách si dobrovolníci vychutnávali mošt od hospodáře z Pršutérie Chovaneček a zašli se také podívat na výhled z vrcholku kopce Hradiště.

Na vyhlídce během přestávky.Na vyhlídce během přestávky.Zdroj: Jakub Hájek

Nechybělo ani povídání od paní Tremlové, která vysvětlila, proč je práce důležitá a jak probíhá ochrana přírody na těchto místech.

V průběhu akce si účastníci vyslechli i příběh toho, jak se pan Chovaneček stará o tuto lokalitu a jak je rád za naši pomoc. Svahy normálně čistí jen ve dvojici s kolegou, a tak náročná práce trvá a bere síly. Na pozemcích sotva generuje nějaký zisk, protože se z toho ovce pořádně nenažerou a skromnou trávu spasou raz dva. Proč to dělá? Pro přírodu. Jak paní Tremlová řekla: „Je to srdcař. Takových je tu jen pár.“

Akce byla ukončena v odpoledních hodinách. Všichni unaveni, ale spokojeni, že pomohli biodiverzitě na této lokalitě.

Co je to Hnutí Brontosaurus?
Hnutí Brontosaurus je mládežnický spolek pořádající dobrovolnicko-zážitkové akce pro děti a mládež. Na svých akcích pomáhá přírodě a památkám. Má řadu lokalit po celé republice, kde kosí louky, zachraňuje ohrožené druhy či opravuje památky kulturního dědictví. Své akce obohacuje o zážitkovou pedagogiku a propojuje mladé lidi, kteří v organizaci nacházejí nová přátelství a možnost seberozvoje.

Jakub Hájek