Více než 50 účastníků přednášky se dozvědělo, jak si počínat aby předcházeli rizikovým situacím a jak se mohou bránit praktikám kybernetických nájezdníků. Kromě důležitých informací si všichni účastníci odnesli také preventivní letáčky a drobnou pozornost, kterou pro ně připravila Policie ČR.

Preventivní beseda sklidila velký potlesk a osobní poděkování od přítomných seniorů.

Pavla Kofrová
mluvčí Policie ČR