Tato charitativní akce má za cíl finančně podpořit hospice, zvýšit povědomí o péči, kterou poskytují umírajícím pacientům a jejich rodinám a navázat propojení s místní komunitou.

Fórum mobilních hospiců
je zastřešující organizace sdružující přes 40 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, takzvaných mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

„V loňském roce proběhlo celkem 23 závodů - nejen běžeckých. Díky úsilí 6 913 běžců se podařilo vybrat zajímavou částku 3 901 129 korun, která pomáhala dofinancovat provoz mobilních hospiců. Bylo naběháno úctyhodných 90 234 kilometrů, což krásně ilustruje objem solidarity a podpory této péče,“ vysvětluje Renata Vášová, koordinátorka Běhů pro hospice a fundraiserka v litoměřickém Hospici sv. Štěpána.

Jana Vavrošová z mobilního hospice Medica Třinec sdílí své zkušenosti z pořádání běhů pro jejich hospic: „Běhy pro hospic Medica jsou rodinnou akcí s doprovodným programem, kterou jsme přizpůsobili široké veřejnosti v obcích, tam, kde za pacienty a jejich rodinami dojíždíme s hospicovou péčí, prostě doma. Jedná se především o benefiční akci, kde nejde o žádný běžecký závod, časy ani délka trati se neměří, stačí se projít společně s Týmem Medica Třinec. Každý účastník běhu obdrží v cíli perníkovou medaili.“

Běh pro hospic, Litoměřice 2023.
Běh pro hospic v Litoměřicích letos zaštítí prezident Pavel. Natočil video

Tento rok se organizátoři těší na účast nových i stávajících podporovatelů. Startovné je jako každý rok věnováno na spolufinancování provozu hospiců, nicméně samo o sobě je jen malou částí toho, co tato akce různě po republice přináší. Jde také o propojení hospice a místní komunity lidí, kteří se setkávají a běží pro stejný účel – aby mohla být poskytována kvalitní paliativní péče a podpora všem, kteří si přejí zemřít doma, a také jejím blízkým.

„Řada běhů má také svého patrona - se Sdílením v Telči běhá předseda Senátu Miloš Vystrčil, v Červeném Kostelci letos poběží Kateřina Baďurová Janků, na Vysočině zase běhali s Martinou Sáblíkovou. A nad jubilejním 10. ročníkem Běhu v Litoměřicích převzal tento rok záštitu prezident Petr Pavel,“ dodává Renata Vášová.

„Jsme moc rádi, že právě Běhy pro hospic naplňují myšlenku osvěty činnosti hospiců v ČR,“ uzavírá Jana Vavrošová, manažerka rozvoje pro oblast vzdělávání a projektů Medica Třinec.

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice