Kurzem prošlo 20 adeptů. Zkoušky absolvovalo třináct adeptů. Sedm adeptú bude zkoušky absolvovat v náhradním termínu 9. dubna. Nejlepších výsledků dosáhla Ivana Březinová z Mysliveckého spolku Bříza. Vztah k přírodě má už od dětství, i její děda byl myslivec a bratranci jsou taky myslivci. Byla přijata za člena MS již jako adeptka. Výtečné hodnocení získali také Pavel Rokoš a Petr Podrábský. Jednoho z adeptů čekají 9. dubna opravné zkoušky. Zkušební senát byl přísný. Předsedou zkušebního senátu byl František Hamerle, který ocenil vysokou úroveň znalostí adeptů. Závěrem zdůraznil, že vykonanou zkouškou se stávají myslivci, ale zejmena ochránci přírody a zvěře.

Bohumil Vakrčka

Adepti myslivosti.Zdroj: Bohumil Vakrčka

Výuka. Ilustrační foto.
Litoměřický Deutchklub vybral dalších 3 600 korun na dobrou věc