Ilustrační foto.Zdroj: DeníkNa ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích mají za sebou už dvě fáze on-line výuky. Po vyhlášení prvního nouzového stavu učitelé pár dní dětem pouze posílali úkoly. U toho část českých vzdělávacích zařízení zůstala nejméně celé jaro. Ne tak „Božena“.

„Už roky před epidemií měla většina našich žáků účty na Googlu,“ upozornil ředitel školy Václav Hanč. Využívali i dalších bezplatných služeb včetně cloudového úložiště, dobře znali volný operační systém Linux i kancelářský balík LibreOffice. Ve škole pracovali na chromeboocích nakoupených z dotací. Na jaře je rozpůjčovali, většinou rodinám s více dětmi. Po zavření škol zbývalo pedagogický sbor důkladně seznámit se službou Google Meet a možnostmi on-line tabule Jamboard. Pak už se učitelé začali pravidelně scházet s dětmi ve virtuálních třídách. „Ačkoli na jaře nebylo ještě distanční vzdělávání povinné, k našim videokonferencím se připojovala většina žáků,“ sdělil Hanč.

Díky rychlé adaptaci na krizovou situaci se o litoměřickou školu zajímaly jako o příklad dobré praxe ministerstvo školství s Českou školní inspekcí. O své know-how se Božena neváhala podělit ani s ostatními školami. Informatik a zástupce ředitele Josef Kupka byl s radou k dispozici učitelům a ředitelům v celém Ústeckém kraji. Nezastavil se. „Zapínal jsem počítač v půl osmé ráno a končil v jednu ráno. Pořád mi zvonil telefon,“ svěřil se Kupka, který má navíc také tři děti ve školním věku.

Od distančního vzdělávání zatím v Boženě zcela neustoupili. Žáci 6. – 8. ročníků se teď učí rotačně. „On-line výuka je to nejlepší, co můžeme v době uzavření škol nabídnout, ale nenahradí plně běžnou prezenční výuku,“ je přesvědčen Hanč.

Málem spadla škola

Atmosféra po otevření školy byla na Boženě podle jejího ředitele velmi pozitivní. „S kolegy jsme se na sebe těšili. A děti jsou šťastné, že jsou zpět,“ popsal Hanč. Ten jako dítě pamatuje uhelné prázdniny, kdy 14 dní nechodil do školy. „Tehdy jsme si to neuvěřitelně užívali. Když teď na jaře přišel nouzový stav a vyhlašoval jsem volno rozhlasem, také málem nadšením spadla škola. Ale brzy se to úplně obrátilo. Děti chtějí být tady. A když jim někdy řeknu, že zase musí jít domů, protáčí panenky,“ dodal ředitel.

Podle jeho zástupce bylo distanční vzdělávání pro školáky zajímavější ze začátku. „Bylo to něco nového. Učitelé však musí své hodiny inovovat, aby on-line vzdělávání nepřešlo do stereotypu. Výuku je třeba doplnit vhodnými aktivitami a děti do hodin zapojit. A to na Boženě děláme,“ zdůraznil.

Kupka učí matematiku. Při její distanční výuce využíval k osvěžení mimo jiné úkoly a testy z webů cs.khanacademy.org či quizizz.com, dopustit nedá ani na virtuální nástěnky padlet.com. Dále říká, že on-line výuka zcela nenahradí tu klasickou. „Ale ve chvíli uzavření škol je to jediná a asi i nejlepší cesta, jak se s dětmi spojit. Prosté zadávání úkolů a přenášení povinností na rodiče není dobré. Celá republika mimochodem udělala obrovský pokrok v digitálních dovednostech,“ doplnil zástupce vedlejší, pozitivní efekt epidemie.

S nabouráním někoho do on-line výuky na Boženě neměli problém. Ani s tím, že by žák učitele ztlumil nebo ho dokonce z virtuální třídy vyhodil, jak se stávalo jinde. Ostatně v oblasti IT byli už dříve zdejší učitelé i žáci poučeni o zodpovědném chování i o nástrahách on-line prostoru.

I hudba jela on-line

O spádové oblasti školy v centru Litoměřic se vůbec nedá hovořit jako o sociálně vyloučené lokalitě, ačkoli těch je jinak v Ústeckém kraji požehnaně. Božena je i v relativně bohatých Litoměřicích považována za velmi kvalitní školu. Mají tu dětské pěvecké sbory s dlouholetou tradicí a velkými úspěchy mezinárodního formátu, například první a druhá místa na Světových sborových olympiádách.

Chlapecký sbor Páni kluci diriguje sám ředitel školy, dívčí sbor Puellae cantantes a školní orchestr vede vynikající hudebník Roman Pallas. Sbory nyní zkouší on-line a stejným způsobem během uzávěry probíhala i hudební výchova. Teď už se může učit fyzicky, ačkoli se na hodinách nezpívá a nehraje na flétny či jiné dechové nástroje. „Posloucháme hudbu, můžeme provozovat hudebně pohybovou výchovu, hrajeme si s rytmem, učíme hudební nauku a v některých třídách hrajeme na ukulele,“ popsal ředitel.