„Historicky od roku 1950 nebyl počet osob zemřelých v měsíci lednu nikdy vyšší než letos,“ okomentoval to Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. „Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie tzv. hongkongské chřipky, zaznamenáno 15,3 tis. zemřelých.“

V absolutním počtu zemřelých letošní leden překonal i loňský listopad, kdy v zemi vrcholila druhá vlna pandemie. Tehdy skonalo celkem 15 746 lidí (bez ohledu na to, zda s koronavirem, či bez něj).

Nicméně relativní nárůst počtu úmrtí oproti předchozím letům byl v lednu (+50 %) nižší než loni v listopadu (+77 % nad průměrem), neboť v jedenáctém měsíci roku umírá běžně méně lidí než v prvním měsíci roku. Zároveň je listopad o jeden den kratší.

I letos v lednu byli vyšší úmrtností zasaženi především muži, zejména ti ve věku 75–84 let (+61 %).

Počet zemřelých byl v lednu vysoce nadprůměrný ve všech krajích. „Nejvíce převýšil průměr z let 2015–2019 v Karlovarském kraji, kde byl letos více než dvojnásobný. Počty zemřelých zde navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů plynule rostly,“ upozorňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

O 85 % nad pětiletým průměrem byl pak počet zemřelých v Královéhradeckém kraji. Následovaly kraje Moravskoslezský a Liberecký, kde byl nárůst zemřelých o 63, resp. 62 %.

Naopak Hlavní město Praha bylo s 27% nárůstem krajem s nejmenším navýšením počtu zemřelých v měsíci lednu. Méně než 40% bylo zvýšení počtu zemřelých již jen v kraji Plzeňském a Jihočeském.

Co se týče úmrtí s covidem, z dat Ústavu zdravotnických informací a statiky vyplývá, že postupně klesá podíl obětí v nejvyšším věku. Zatímco na přelomu roku tvořili zemřelí starší 80 let více než polovinu všech obětí, v posledním lednovém týdnu se jednalo „jen“ o 39 procent. Naopak výrazně narostl podíl obětí covidu ve věku 65 až 79 let.

Nejstaršími zemřelými s koronavirem v těle za celou dobu pandemie jsou čtyři ženy, které skonaly ve věku 104 let. Nejmladší potvrzenou obětí covidu je pak osmiletá dívka z Plzeňska.