V prvních dvou dnech pracovního týdne se na fasádě Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích „podepsal“ neznámý vandal. Nastříkal na ni nepravidelné obrazce černé a stříbrné barvy. Poškodil i hromosvod a okenní mříž, z dětské prolézačky ukradl provazový žebřík. Základní škole vznikla přibližně patnáctitisícová škoda.