Ředitelé škol začínají už třetí rok s koronavirem, který jim kompletně změnil profesionální život. Zdigitalizoval výuku akčněji, než by se to povedlo kterémukoli ministrovi. Donutil kantory všech aprobací a věkových skupin učit na dálku. Změnil způsoby hodnocení a komunikace s rodiči. Nemilosrdně odhalil nerovnosti mezi žáky. To všechno museli z velitelského můstku řešit za pochodu. Kromě krizových manažerů se stali také napůl hygieniky.

Kateřina Perknerová
Prezidentský poker

Teď se na ně valí omikronová vlna, jež dělá průvan nejen ve sborovnách. Když nedorazí družinářka, kuchařka nebo uklízečka, je to častokrát větší malér než u pedagogů, kteří jsou na přechodnou dobu zastupitelní.

Předpis umožňující ředitelům vyhlásit deset dnů volna nebo přejít na distanční model je přínosný. Jsem si ovšem skoro jistá, že jen minimum z nich ho pojme jako dva týdny prázdnin. Budou chtít učit za každou cenu aspoň externě, aby se výpadek ve znalostech neprohluboval. Vzhledem k jejich nasazení by proto bylo rozumné vyhlásit extra dvoudenní prázdniny. V případě pololetního víkendu se to přímo nabízí.