VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nový ředitel litoměřického gymnázia: „Čeká nás hodně práce“

Litoměřice - Přečtěte si velký rozhovor s novým ředitelem litoměřického gymnázia Milošem Štyksem.

11.3.2012 15
SDÍLEJ:

Nový ředitel litoměřického gymnázia Miloš Štyks.Foto: Deník/Karel Pech

Z lovosického gymnázia odchází ředitel Miloš Štyks. I přes občasné rozdílné názory mu chci poděkovat za jeho práci,“ napsala v úvodníku Lovosického dneška starostka Lenka Lízlová. V čem byly ty odlišné názory?

Přiznám se, že jsem to ještě nečetl. Do lovosického zpravodaje jsem poskytl informace vztahující se k mému odchodu z Gymnázia Lovosice. Pokud se mám vyjádřit k té větě, že jsme měli odlišné názory, tak nevím, co přesně tím má paní starostka namysli. Prakticky jsme spolu hovořili pouze o slučování gymnázia a SOŠ. Původně jsem si myslel, že by město mohlo převzít gymnázium. Ale paní starostka si myslela, že ne. Z dalších prohlášení jsem nabyl dojmu, že máme stejný názor, neboť paní starostka podpořila neslučování gymnázia se SOŠ. Paní starostka ale vyslovila ještě jeden zajímavý názor, že by stačilo jedno gymnázium v okrese. Také si to umím představit jedno velké, kvalitně vybavené. Myslí si ale paní starostka, že by bylo v Lovosicích? A pokud jde o to poděkování, je trochu zvláštní děkovat přes noviny. Pokud já chci někomu upřímně poděkovat, udělám to přímo. Takto to vypadá, že to bylo jen formálně, pro veřejnost. Na druhou stranu za mnou osobně přišlo několik lidí, poděkovat, popřát úspěch na novém působišti, další mi napsali email. Z toho jsem měl opravdu radost.

Poslední otázka na téma lovosické gymnázium. Starostka Lízlová, ještě jako Tomanová, na tuto školu chodila. Učil jste ji? A vypadá to, jakoby této škole nebyla nakloněna. Nemrzí vás to a čím to může být?

Paní starostku jsem neučil. A nemám ani pocit, že by nebyla gymnáziu nakloněna. Město nechtělo školu převzít, protože na to nemají peníze. Neumím posoudit, zda to jsou objektivní důvody. Druhá věc ale je, zda gymnázium mohlo mít větší podporu pro zachování samostatnosti. Jestli v tom byly politické či racionální důvody mohu jen těžko posoudit.

Bylo impulsem přihlášení se do konkursu na ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna to, že v té době bylo rozhodnuto o sloučení lovosického gymnázia s SOŠ? Byl jste s tím smířen?

Nikdy jsem s tím smířen nebyl. Jsem ale realista a viděl jsem, že nikde není vůle, aby mohlo existovat samostatné gymnázium. Přesto si myslím, že jsme v průběhu let dokázali, že v tak malém městě, jako jsou Lovosice, může být kvalitní a slušně vybavené gymnázium. Vzhledem k tomu, že celý profesní život pracuji ve školství a mnoho let vykonávám funkci ředitele gymnázia, což je specifický typ školy, tak jsem chtěl pokračovat nadále v tom, co umím.

Jinými slovy jste vloni na podzim neviděl budoucnost na lovosickém gymnáziu po sloučení s SOŠ?

Přestože jsem dostal nabídku setrvat v tom sloučeném subjektu, uvažoval jsem i o jiných lukrativnějších nabídkách než dělat ředitele školy. Vždy jsem si ale vyhodnotil, že chci dělat to, co umím. Nebylo pro mě důležité, zda mě bude někdo říkat ředitel, nebo zástupce. Větší roli hrálo to, jak budu moct ovlivňovat, kam se škola bude ubírat.

Když se na kraji loni v prosinci rozhodlo, že slučovat se nebude, neuvažoval jste o tom, že byste v Lovosicích zůstal a bojoval o místo ředitele v letním konkursu, který vypsal kraj? Ten tvrdí, že ředitelé ve funkci déle než šest let musí projít konkursem znova, přestože ministerstvo říká: není to povinnost.

Neuvažoval jsem o tom, že přihlášku stáhnu. Přihlásit se do konkursu nebylo náhlé hnutí mysli a touha zůstat v nějaké funkci. Bylo to zvážení mnoha okolností a snaha nadále pracovat na gymnáziu a uplatnit to, co umím.

Když jste zvítězil v konkursu na ředitele litoměřického gymnázia, určitě jste si začal uvědomovat, že míříte z bezproblémového gymnázia do vedení školy zmítané více jak ročními problémy, která je v komplikované situaci. Míříte ze školy, ve které je zaveden určitý fungující systém, na gymnázium s problémovým prostředím. Jestli jste si řekl: Mám já tohle zapotřebí?

Lhal bych, kdybych řekl ne. Samozřejmě. Ale o tomhle jsem přemýšlel ještě dříve, než jsem se do konkursu přihlásil. Ano, ptal jsem se sám sebe, jestli mám zapotřebí jít do školy, ve které se budou více jak rok řešit problémy. Pokud bych zůstal na gymnáziu, třeba i sloučeném, měl bych v podstatě klidné místo a ještě bych se zbavil odpovědnosti za řadu technických záležitostí (bezpečnost, požární ochrana apod.)

Na jak dlouho vidíte krizový režim na Gymnáziu Josefa Jungmanna, kdy se musí dořešit věci spjaté s minulostí, než škola najede na standardní režim?

Neumím to odhadnout, ve škole jsem týden. Pokud jde o finance, teprve odhaluji nevýhodné smlouvy, občas nevypověditelné. Budu s firmami jednat a budu se snažit ty smlouvy zkorigovat, neboť finanční situace gymnázia není ideální.

Můžete říct konkrétní příklad, o co jde?

Ještě jsem s firmami o tom nehovořil. Jako příklad uvedu obrazovku na hlavní chodbě školy. Škola platí za proud reklam a navíc je smlouva nevypověditelná na šest let.

A ta byla uzavřená paní ředitelkou Evou Bulasovou?

Ano.

Jak vás přijali učitelé? Ptám se proto, neboť z minulosti vyplynulo, že je důležité, aby žáci, rodiče i učitelé toho ředitele podporovali jinak to bude mít těžké.

Nejde o to, aby všichni podporovali ředitele. Ale aby pochopili, že některé změny jsou nutné, neboť bez těch změn tato škola nepůjde dopředu. Některé věci musí na škole fungovat jinak, než tady fungovaly dosud. Musí to pochopit žáci, učitelé i rodiče. Pokud jde o to přijetí, neměl jsem problém. Měli jsme zatím jen první pedagogickou poradu, kde jsem se spíše jen představil a zmínil pár věcí, které se musejí vyřešit v nejbližších dnech. A mám dojem, že učitelé jsou dost zkušení a kvalifikovaní, aby to pochopili. Také jsem měl setkání se zástupci studentského parlamentu. Nemohu říci, jestli mě přijali pozitivně či negativně, spíše to berou neutrálně. A ono by to tak mělo být. Žáci by se neměli příliš zabývat tím, kdo školu řídí. Mělo by je zajímat, jestli vzdělání, kterého se jim zde dostává, jim bude užitečné.

Podle zveřejněných informací dočasný ředitel a konkurent v konkursu chtěl mít z tohoto gymnázia sportovní. O vás vím, že jste spíš fyzik, takže asi více kladete důraz na matematiku a fyziku. Jakým směrem bude nyní gymnázium směřovat?

I studenti již přišli s touto otázkou prý chci prodloužit výuku matematiky a fyziky (někteří mluvili i o chemii). Nevím, jak na to přišli, možná je někdo tím chtěl jen postrašit. Vysvětloval jsem jim, že ani lovosické gymnázium není nijak zaměřeno na tyto vědy. Například podle školního vzdělávacího programu není v Lovosicích ve 4. ročníku již ani matematika, na rozdíl od Litoměřic. Přeci není možné, aby ředitel profiloval gymnázium v jeho předmětech. Jestli pana Vlastimila Klobásu vedlo k prosazování sportovního gymnázia to, že učil tělocvik, já nevím. Já nebudu prosazovat profilaci školy jedním směrem. Gymnázium je škola všeobecná a měla by umožnit všem jeho žákům, aby si zvolili svoji cestu. Ale také musí gymnázium umožnit žákům, aby mohli úspěšně studovat i na technické vysoké škole. Není možné, aby z této školy vycházeli jednostranně zaměření absolventi a neměli šanci uspět na různě zaměřených vysokých školách. Byl bych rád, aby to bylo vyvážené a aby si mohli zvolit to, co chtějí. Pokud nemají zájem o fyziku, tak si ji nezvolí. Ale není v pořádku, aby si žáci zvolili například jen angličtinu, která má velký rozsah hodin, navíc k tomu anglickou konverzaci, přípravu na Cambridgeskou zkoušku a velkou část jejich výuky tvořila pouze angličtina. Gymnázium není jazyková škola. Pokud by někdo chtěl toto, tak by měl studovat na jazykové škole. Není možné říct: ano, ty chceš angličtinu, tak ti uděláme učební program, ve kterém nebudeš mít matematiku, fyziku, chemii. Gymnázium musí vycházet z rámcového vzdělávacího programu a student musí absolvovat i ostatní předměty. Třebaže v menším rozsahu.

To je možné, mít na úkor jiných předmětů více hodin toho, co student preferuje?

Ano, to je ale v pořádku! Bohužel, systém volitelných předmětů na GJJ nemá žádný systém, je nepřehledný a pak nejde ani pořádně sestavit ani rozvrh. Když to přeženu, lze si zkombinovat učební plán pomalu jen z jazyka a společenských věd. Ale pochopte, v prvním týdnu jsem řešil zejména akutní záležitosti a nemohl jsem podrobně prozkoumat celý vzdělávací programu, který má několik set stran!

On není pevně stanoven plán povinných předmětů? Kamenem úrazu minulého vedení tedy mohlo být, že se volitelné předměty měnily?

Samozřejmě, že rámcový vzdělávací program pro gymnázia stanovuje minimum, co každý absolvent musí zvládnout. Zároveň ale umožňuje škole poměrně velké úpravy. To je v pořádku. Neřeknu ale nic nového když úplně první vzdělávací program GJJ za pana ředitele Praibiše byl školní inspekcí shledán jako nevyhovující a ohrožující systém vzdělávání. Za paní Bulasové se přistoupilo k určitým změnám. Je vidět, že učitelé na tom udělali kus práce. Ovšem také je vidět, že nebyli v podstatě nikým vedeni, nikdo na škole ani neabsolvoval kurz pro koordinátora Školního vzdělávacího programu. Pak je jasné, že výsledkem musel být pouze souhrn navzájem nikterak zkoordinovaných učebních plánů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Programů. Vzdělávací program jsme v Lovosicích tvořili dva roky. Byla to velká práce: nejprve se vyjadřovaly předmětové komise jak jednotlivé oblasti začlenit do plánu, pak se teprve vše skládalo do celku s jednotnou koncepcí.

Tohle lze tedy vnímat jako to hlavní, co musíte zlepšit?

Ano, dnes se studenti nemohou spoléhat jen na to, že se škola jmenuje gymnázium. Musí se zajímat, co se tady naučí, a to je předmětem vzdělávacího programu. Gymnázium samozřejmě musí dát jistotu, že studenti budou připraveni ke státní maturitě a každý musí mít možnost dobře se připravit ke studiu na jakémkoliv typu vysoké školy, podle vlastní volby.

Autor: Radek Pešout Ing.

11.3.2012 VSTUP DO DISKUSE 15
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Tereza Voříšková a Jan Svěrák při představení filmu Po strništi bos
9

Po strništi bos je v kinech. Režisér Jan Svěrák se narodil v Žatci

Rekonstrukce Labe arény se dokončuje

Mistrovství světa v kanoistice autům uzavře Račice a Záluží

Jak reklamovat koupený dům či byt

Koupili jste si vysněný byt nebo dům a máte pocit, že je dokonalý? Prvotní nadšení z dobré koupě mohou však zanedlouho vystřídat starosti s vadami, které se projeví až po čase. Víte, jaká práva v takovém případě máte? A jak nejlépe postupovat, abyste o ně nepřišli?

Voliči dali v Siřejovicích šanci mladým kandidátům

Siřejovice - Vítězem předčasných voleb v Siřejovicích se stalo Sdružení nezávislých kandidátů. Starosta Krejza se loučil na Bartolomějské pouti a oslavách 790 let obce.

Dávejte si pozor! Na Štětsku se objevila jedovatá zápřednice

Štětsko - Na výskyt zápřednice upozornil redakci čtenář. Varuje lidi před nebezpečím.

OBRAZEM: Žalhostická neckyáda

Žalhostice - Desítky lidí ze Žalhostic se v sobotu odpoledne sešly u slepého ramene řeky Labe. Na podomácku vyrobených orginálních plavidelch soutěžící změřili své vodácké dovednosti. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení