Dívky ze ZŠ U Stadionu se zájmem pozorují svou spolužačku, která technikovi „zanechala stopu“.

Autor: ich